office@infoservis.kiev.ua

+38 044 585 1200

   На головну    Контакти     УКР    ENG    РУС
Бізнес-план

Складання бізнес-планів

Бізнес-план - це основний інструмент для планування нового бізнесу. Основна мета бізнес-плану - залучити кошти інвесторів у новий проект. Разом з тим, бізнес-план як форма використовується також для планування окремих проектів в рамках вже діючої організації, яка, по суті, є інвестором власного внутрішнього проекту.

Головне завдання бізнес-плану - показати інвестору (компанії, банку, фонду, приватній особі) привабливість пропонованого проекту та ефективність вкладення в нього інвестицій. Єдиного "рецепту" складання бізнес-плану не існує, проте основні його пункти залишаються незмінними. Відповідно до методичних рекомендацій і вимог UNICEF і UNIDO, бізнес-план повинен містити в собі наступні основні розділи.


Зміст Бізнес-плану


Резюме
Кожен бізнес-план повинен починатися з короткої "витискання" даних, що містяться в ньому. Тут наводиться коротка характеристика проекту, запитувані обсяги інвестицій, терміни їх окупності і прогнозований прибуток. Після прочитання резюме у інвестора має з 'явитися загальне уявлення про проект і "прокинутися" до нього інтерес.

Продукт
У цьому розділі повинна міститися інформація про продукт (товар, послуга, проект, компанія): його опис, характеристики - так звана унікальна торговельна пропозиція (УТП). Автор повинен роз 'яснити, на чому ґрунтується його впевненість в успішності проекту: чим він унікальний, якими є його переваги перед конкурентами тощо.

Аналіз ринку
Повинен містити дані про обсяг цільового ринку, основні його тенденції. Розкривається маркетингова стратегія проекту: бажана частка ринку і дії, за допомогою яких її планується зайняти. Наводиться обсяг витрат на рекламу і просування, в тому числі представницькі витрати.

Виробничий процес
Дається опис всіх виробничих етапів проекту, перелік ресурсів та інструментів (обладнання, приміщення) для його створення.

Персонал
Перелік фахівців, задіяних у процесі розробки/створення/просування проекту (навички, досвід, кваліфікація). Шляхи залучення співробітників, графік роботи і витрати.

Управління проектом
Перелік керівників проекту і розподіл відповідальності між ними. Вартість керуючого персоналу, включаючи витрати на утримання офісу (зарплати, бонуси, оренда приміщення, техніка, меблі, витратні матеріали).

План продажів
Прогнозовані доходи в перші місяці після запуску, а також через рік, три, п 'ять. Приклади різних сценаріїв розвитку проекту.

Інвестиції
Обсяг коштів, необхідний для реалізації проекту, їх структура (яку частку займають власні кошти, кредити, інвестиції). Необхідно вказати, скільки коштуватимуть залучені кошти, в які періоди діяльності та в якому обсязі вони необхідні.

Зведений фінансовий план
Розрахунок собівартості продукції, враховуючи вартість виробництва, кадри, управління, податки тощо. Точка окупності (нульовий баланс доходів і витрат), прогнозовані терміни її досягнення. Обсяги прибутку і терміни повернення вкладених коштів, ефективність інвестицій.

Ризики
Перелік негативних факторів, які можуть перешкодити реалізації проекту, і заходи щодо їх запобігання/мінімізації.

Висновок
Перелік основних тез бізнес-плану.

Додаткова інформація, необхідна для повноти сприйняття (графіки, таблиці, схеми, макети, тестові зразки), подається окремими додатками.

Фахівці нашої компанії мають великий досвід складання бізнес-планів з урахуванням вимог і рекомендацій UNICEF і UNIDO.

Інформаційно-консультаційна підтримка погодинно